Veřejná zeleň

Projektujeme, zakládáme a udržuje zeleň veřejných prostor, od okolí bytových domů přes parky po výsadby biocenter a biokoridorů.

Jsme partneři ZŠ Bezručova v Říčanech a všechny projekty, které jsme pro ně připravili, získaly grant na jeho tvorbu v maximální možné výši.